google

Editions on CD:

emblems

• Corpus of Spanish Emblem Books

• The Golden Age of European Emblematics

• Emblems of Wither & Rollenhagen

• Alciato, Emblemata. Critical Edition

• Emblems of the Society of Jesus

• Renaissance Books of Imprese

• Baroque Repertories of Imprese

symbols

• Hieroglyphics

• Animal Symbolism

• Mythographies

numismatics

• Renaissance Numismatics

• Complete Works of Hubert Goltzius

proverbial wisdom

• Erasmus’ Adagia. Versions and Sources

dictionaries

• Covarrubias, Tesoro de la lengua espańola

complete works

• Baltasar Gracián

Treasures of Kalocsa

• Book of Psalms
MS 382, c. 1438

 

Pápai Páriz Ferenc európai peregrinációjának emlékkönyve
(1711-1726)

Közzéteszi a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és Studiolum
Magyarország európai uniós csatlakozásának tiszteletére, 2004 május 1-én

A MTA Könyvtára Kézirattárának egyik gyöngyszeme ifj. Pápai Páriz Ferenc emlékkönyve, amelyet tulajdonosa másfél évtizedes európai peregrinációjára (1711-1726) vitt magával. Ez az emlékkönyv, más szóval album amicorum, amelynek gyakorlata a korabeli Európában, így Magyarországon is általános volt, most digitalizált hasonmás formájában is hozzáférhetővé válik a téma kutatói és minden érdeklődő számára. A 18. századi Európa szellemi életéről sajátos képet felvillantó albumot abból az alkalomból tesszük közzé az interneten, hogy 2004. május 1-én Magyarország az Európai Unió tagja lett.

Az album 122 lapján angol, dán, francia, holland, lengyel, magyar, német és svájci személyiségek írtak be szép sorokat: püspök, tanár, orvos, tudós, és nem is egy később híressé váló diák, angol, arab, francia, görög, héber, latin, német, olasz, provanszál, spanyol, szír nyelven, vagy akár több nyelven is egyszerre. A bejegyzések általában idézetből, mottóból és ajánlásból, a hely és időpont jelzéséből, valamint a bejegyző aláírásából állnak, s lapozhatunk közöttük személyek, városok, időpontok és oldalak szerint.

Az anyag bemutatását a bejegyző személyek életrajza, fontosabb munkáik címlapjai, térképek és portrék teszik teljessé.

Az Albumot lapozgatva kézzelfoghatóvá válik az egykori Európa sokszínűsége és összetettsége, s talán a különbözőségek és a közös gyökerek elismerésén alapuló egység álma is, ahogyan az már az első humanisták számára is természetes volt.

 

Kattintson ide, ha lapozgatni akarja az Albumot, olvasni Isaac Newton bejegyzését, vagy idősebb Pápai Páriz Ferenc megható búcsúját hosszú útra induló fiától. (A linkek a Magyar Tudományos Akadémia szerverére mutatnak,  és új ablakot nyitnak meg.)

Ifjabb Pápai Páriz Ferenc 1687 május 1-én született Nagyenyeden. Apja, idősebb Pápai Páriz Ferenc az erdélyi fejedelem udvari orvosa volt, s nemzetközi szakmai elismerést vívott ki magának. Különféle fontos orvosi munkák mellett ő volt a legnépszerűbb korabeli latin-magyar szótár szerzője is.

Ferencet szülei tízéves korában Nagyszebenbe küldték német szóra, majd szülővárosa, Nagyenyed európai hírű egyetemén, a protestáns művelődés kelet-európai központjában tanult. 1711-ben a kor szokása szerint hosszú – tizenöt évig tartó – peregrinációra indult a protestáns Európa különféle akadémiáira, orvostudományt, filozófiát és teológiát tanulni. Útját apja tervezte meg nagy gonddal, aki igen jó, gyakran szoros baráti kapcsolatban állt a korabeli Európa kiemelkedő tudósaival: ezek mindannyian meleg fogadtatásban részesítették fiát.

Ferenc 1714-ban doktorált orvostudományból Halléban. Tanulmányait ezután Leidenben folytatta, ahol sok más nagyenyedi diák érdekében is közbenjárt. Tanult Franekerben is, majd 1718-tól 1726-ig Angliában. Ez utóbbi periódust csak egy rövid svájci és hollandiai út szakította meg 1719-ben. 1726-ban hazatért Erdélybe, ahol orvosi praxist folytatott.

A tanulmányok mellett Pápai Páriz Ferenc fontos – és titkos – küldetése volt, hogy a protestáns fejedelmektől és intézményektől pénzt gyűjtsön az 1704-ben és 1707-ben az osztrák csapatok által elpusztított nagyenyedi kollégium újjáépítésére. Sikerült is tíz év alatt 7000 fontot összegyűjtenie, amelynek egy részét angol bankokban helyezte el: ezeknek jövedelme egészen 1850-ig számos nagyenyedi diák külföldi tanulmányait fedezték.

Az Európa legkülönfélébb szellemi központjaiban folytatott tanulmányok, a kor legkiemelkedőbb tudósaival kötött ismeretség, és mindenekelőtt titkos diplomáciai küldetése folytán Pápai Páriz Ferenc rendkívüli ajánlások sorát gyűjthette össze album amicorumában, közöttük többek között Newtonét és Halley-ét is. Albuma ilyenformán a kor legjelesebb személyiségeinek bejegyzéseinek egyedülálló múzeuma.

 

Studiolum nagy örömmel vett részt e közös vállalkozásban,
az Album internetes kiadásában,  amelynek lapjain
megelevenedik a korabeli szellemi életnek
egész Európát behálózó szövedéke.

 

 

Send us your commetary

Commentaries: 0

 

last minute

• Register to receive our news!

• 5.4: RSA: A Recapitulation

• 4.4: DVD edition of Covarrubias, Tesoro de la lengua espańola

• 18.3: Treasures of Kalocsa, Vol. 1: Psalterium MS 382

more...

silva

Discreet Reader

Sancho Panza and the Turtle

An Encounter with the Inquisition

Phoenix on the top of the palm tree

Canis reversus

His Master’s Voice

Virgil’s best verse

To eat turtle or not to eat it

blog of studiolum

•  Chinatown

•  Un viaje a la mente barroca

•  Unde Covarrubias Hungaricč didicit?

more...

open library

• Bibliography of Hispanic Emblematics

• Horapollo, Hieroglyphica 1547

• Alciato, Emblemata 1531

• The Album Amicorum of Franciscus Pápai Páriz

• Ludovicus Carbo, De Mathiae regis rebus gestis (c. 1473-75)

• Epistolary of Pedro de Santacilia y Pax

medio maravedí

Texts and Studies of Medieval and Golden Age Spanish Literature