google

Editions on CD:

emblems

• Corpus of Spanish Emblem Books

• The Golden Age of European Emblematics

• Emblems of Wither & Rollenhagen

• Alciato, Emblemata. Critical Edition

• Emblems of the Society of Jesus

• Renaissance Books of Imprese

• Baroque Repertories of Imprese

symbols

• Hieroglyphics

• Animal Symbolism

• Mythographies

numismatics

• Renaissance Numismatics

• Complete Works of Hubert Goltzius

proverbial wisdom

• Erasmus’ Adagia. Versions and Sources

dictionaries

• Covarrubias, Tesoro de la lengua española

complete works

• Baltasar Gracián

Treasures of Kalocsa

• Book of Psalms
MS 382, c. 1438

 

L'arxiu epistolar de Pere de Santacília i Pax (1592-1668)

 

Les fonts documentals d’aquest extens epistolari es poden comptar sense cap dubte entre les més importants per al coneixement de la història de Mallorca en el segle XVII. Es troba aquí tot un seguit d’informacions sobre un període històric que, a hores d’ara, presenta encara uns grans buits. El seu caràcter d’epistolari general fa que el conjunt de cartes aporti valuoses dades i inèdits punts de vista sobre la història econòmica, la política, les relacions entre Mallorca i l’estat central, els usos i costums, la vida quotidiana, o la vitalitat i característiques de la llengua catalana i la castellana a l’Illa. Només la complexa i influent personalitat de Pere de Santacília i Pax, virrei de Mallorca, i militar d'enorme poder que prengué part a vàries guerres europees —la biografia del qual, sorprenentment, resta encara sense escriure— ja és per ella mateixa un nucli d’importància. L’epistolari, però, conté cartes de la família Santacília fins ben entrat el segle XVIII i totes elles, pel seu elevat interés, seràn objecte de la nostra edició.

El volum de feina es gran i en aquest moment ens trobam encara en la primera fase. Cada carta s’ha digitalitzat (un conjunt de més de 14.000 imatges) a fi de preservar els originals, però també per poder treballar còmodament i oferir, per últim, facsímils de totes les cartes. Amb aquest material a la nostra disposició transcrivim i marcam els textos per crear bases de dades lingüístiques, històriques i culturals que ens permetràn analitzar-los amb la profunditat desitjada.

A la vegada, anam realitzant l’inventari i la identificació de tots els remitents i persones citades a cadascuna de les cartes, així com el catàleg i descripció dels llocs i aconteixements històrics mencionats. Amb aquestes informacions s’analitza el context de l’epistolari i es duu a terme la seva clasificació i anotació.

A partir d’aquestes dades, publicarem finalment un epistolari que permetrà una nova lectura de la història de Mallorca i, de manera especial, d’aquells fets en els quals va intervenir Pedro de Santacília, a mitjà i fi del segle XVII. Estam ben segurs d’aportar amb aquesta tasca informacions rellevants sobre la vida, els costums, la llengua i la política d’aquesta zona d’Europa.

 

Aquest projecte d’edició i estudi de l’epistolari inèdit de Pere de Santacília i Pax
el dirigeixen Antonio Bernat Vistarini, Andrés Enrique
i Tamás Sajó, amb un equip de col·laboradors.
Financiat per la Caixa de Balears
«Sa Nostra».

 

last minute

• Register to receive our news!

• 5.4: RSA: A Recapitulation

• 4.4: DVD edition of Covarrubias, Tesoro de la lengua española

• 18.3: Treasures of Kalocsa, Vol. 1: Psalterium MS 382

more...

silva

Discreet Reader

Sancho Panza and the Turtle

An Encounter with the Inquisition

Phoenix on the top of the palm tree

Canis reversus

His Master’s Voice

Virgil’s best verse

To eat turtle or not to eat it

blog of studiolum

•  Chinatown

•  Un viaje a la mente barroca

•  Unde Covarrubias Hungaricè didicit?

more...

open library

• Bibliography of Hispanic Emblematics

• Horapollo, Hieroglyphica 1547

• Alciato, Emblemata 1531

• The Album Amicorum of Franciscus Pápai Páriz

• Ludovicus Carbo, De Mathiae regis rebus gestis (c. 1473-75)

• Epistolary of Pedro de Santacilia y Pax

medio maravedí

Texts and Studies of Medieval and Golden Age Spanish Literature