Zsoltároskönyv  google

Editions on CD:

emblems

• Corpus of Spanish Emblem Books

• The Golden Age of European Emblematics

• Emblems of Wither & Rollenhagen

• Alciato, Emblemata. Critical Edition

• Emblems of the Society of Jesus

• Renaissance Books of Imprese

• Baroque Repertories of Imprese

symbols

• Hieroglyphics

• Animal Symbolism

• Mythographies

numismatics

• Renaissance Numismatics

• Complete Works of Hubert Goltzius

proverbial wisdom

• Erasmus’ Adagia. Versions and Sources

dictionaries

• Covarrubias, Tesoro de la lengua espańola

complete works

• Baltasar Gracián

Kalocsa kincsei

• Zsoltároskönyv
MS 382, 1438 k.

 

   
 

Kalocsa kincsei

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár és a Studiolum Kiadó közös CD-sorozata

• 
1. kötet: Zsoltároskönyv, MS 382
  (Csehország, 1438 k.)

• A Kalocsai Főszékesegyházi
  Könyvtár története
 

 


Összeállították:
• Grócz Zita
   (Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár)
• Sajó Tamás, Antonio Bernat Vistarini
   (Studiolum)
Angol változat: John T. Cull
   (College of the Holy Cross)
Német változat: Sonja Lucas
   (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)

Megjelenés: 2006 – ISBN 9638719613

Megrendelés:

Ára: € 35

 

Zsoltároskönyv

Psalterium cum canticis, MS 382
Prága vagy Krumlov 1438 k.
90 fol. 256 ×175 mm, pergamen

A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár könyvfestészeti szempontból leginkább kiemelkedő darabja ez a kis psalterium. Az értékes, latin nyelvű kézirat Dávid zsoltárait tartalmazza, a hálaadó énekekkel együtt. Szövege gótikus könyvírású. A liturgikus használatra készült kódexet számos festett-aranyozott, s több festett vörös-kék színnel készült ornamentális iniciálé díszíti.

A psalteriumok, azaz zsoltároskönyvek díszítésrendszerét a középkori zsoltár-felosztási szokások határozták meg. A kalocsai példány azonban az ismert típusok egyikét sem követi pontosan. A kódex iniciáléi, az egy zsoltározó Dávidot ábrázoló kezdőbetűtől eltekintve alig sorolhatók a zsoltárillusztrációk körébe. A 26. zsoltárhoz például a Salvator mundi (A világ Megváltója), a 68.-hoz a Fájdalmas Krisztus, a 97.-hez a Gyermekét tartó Mária félalakja, a 109.-hez pedig a Vera ikon (Krisztus hiteles arcmása) került.

Az emberalakok finom arcvonásai, kecses mozdulatai, a kanyargó arannyal rajzolt lapszéldísz a cseh kódexfestészet 1430 utáni emlékeivel rokoníthatók.

A képek egyfelől Mária anyaságát, Krisztus emberi és isteni természetét, a megváltással kapcsolatos áldozat-vállalását domborítják ki, másrészt hangsúlyos az eucharisztikus témák jelentése, végül pedig szembetűnő a 15. század első fele katolikus egyház által leginkább propagált kultuszképeinek jelenléte.

Ezek a témák a husziták tanaira adott válaszképpen kerülhettek a kódexbe, mégpedig a husziták térnyerésének csökkenése, és a katolikus irányzat újbóli előtérbe kerülése idején, az ideológiai és művészeti központok valamelyikében, Prágában vagy Krumlovban.

A zsoltároskönyv ismeretlen megrendelője abban az egyházi személyben keresendő, aki a Fájdalmas Krisztus közelében térdel. A kódex datálását elsősorban a Hanuš z Kolovrat (a prágai Szent Vitus székesegyház későbbi prépostja, jelentős műgyűjtő) számára 1438-ban készített Psalteriummal kimutatható szoros stiláris és ikonográfiai kapcsolata helyezi biztos alapokra.

 

Send us your commentary

Commentaries: 0

 

last minute

• Register to receive our news!

• 5.4: RSA: A Recapitulation

• 4.4: DVD edition of Covarrubias, Tesoro de la lengua espańola

• 18.3: Treasures of Kalocsa, Vol. 1: Psalterium MS 382

more...

silva

Discreet Reader

Sancho Panza and the Turtle

An Encounter with the Inquisition

Phoenix on the top of the palm tree

Canis reversus

His Master’s Voice

Virgil’s best verse

To eat turtle or not to eat it

blog of studiolum

•  Chinatown

•  Un viaje a la mente barroca

•  Unde Covarrubias Hungaricč didicit?

more...

open library

• Bibliography of Hispanic Emblematics

• Horapollo, Hieroglyphica 1547

• Alciato, Emblemata 1531

• The Album Amicorum of Franciscus Pápai Páriz

• Ludovicus Carbo, De Mathiae regis rebus gestis (c. 1473-75)

• Epistolary of Pedro de Santacilia y Pax

medio maravedí

Texts and Studies of Medieval and Golden Age Spanish Literature